Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 07/11/2016 đến 12/11/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                               (Tuần 07/11/2016 đến 12/11/2016)

 

               Phòng Kế hoạch Tài chính sử dụng phòng I.12 từ ngày 24/10/2016 đến 21/11/2016

 

THỨ HAI NGÀY 07/11/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 08/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

08:30

Đón tiếp đại biểu

Địa điểm: Phòng I.11

09:30

Lễ ra mắt trung đội tự vệ Trường

Địa điểm: Hội trường I (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 09/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

 

THỨ NĂM NGÀY 10/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

(cả ngày)

Họp hội đồng đánh giá hiệu quả hoạt động của các TT trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

Lễ trao học bổng Tuệ Tĩnh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Công tác Sinh viên chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  11/11/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị khoa học Trường lần thứ 10

Địa điểm: Phòng F.102, Hội trường I (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY  12/11/2016

08:30

Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở đào tạo cho NCS Võ Thị Ngọc Mỹ chuyên ngành Vi sinh vật học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab