Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2016 đợt 2 In E-mail
17/11/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Về việc kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2016- đợt 2
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO
 
 

- Căn cứ kết quả phỏng vấn, điểm thi ngoại ngữ của người dự tuyển nghiên cứu sinh

- Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016- đợt 2 như sau:

1. Tiêu chí xét tuyển:

    a. Điểm phỏng vấn ≥ 7.0 điểm (thang điểm 10)

    b. Điểm ngoại ngữ:  - thuộc diện xét tuyển môn ngoại ngữ (theo Quyết định đã công bố)

                                  - hoặc điểm thi môn Anh văn đạt ≥ 60 điểm (thang điểm 100)

2. Kết quả điểm xét tuyển (danh sách đính kèm)

    Ứng viên đến Phòng ĐT Sau đại học nhận phiếu báo điểm trong ngày 22/11/2016. Sau thời hạn này nếu ứng viên không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi phiếu báo điểm thi cho ứng viên qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

     Nếu có sự thất lạc do quá trình chuyển thư của bưu điện, ứng viên có nhu cầu cấp lại phiếu báo điểm thì phải đến phòng ĐT Sau đại học để đăng ký cấp lại lần 2 trước ngày 15/12/2016.

3. Danh sách Ứng viên trúng tuyển: (đính kèm)

    Giấy triệu tập nhập học sẽ gửi cho ứng viên trúng tuyển trong ngày 22/11/2016. Sau thời hạn này nếu NCS không đến nhận, Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập cho NCS qua đường bưu điện theo địa chỉ đã ghi trong hồ sơ dự tuyển.

4. Xét chuyển sang chương trình 911- trong nước hoặc phối hợp

   Ứng viên đã trúng tuyển nghiên cứu sinh các ngành có đào tạo chương trình 911 được phép đăng ký chuyển sang chương trình 911- trong nước hoặc phối hợp. (Kể cả ứng viên thi tuyển đầu vào môn ngoại ngữ)

    Hồ sơ đăng ký chuyển sang chương trình 911 (đính kèm) nộp cho phòng ĐT SĐH trước ngày 25/11/2016.

5. Đăng ký nhập học và nhận quyết định công nhận NCS:

    Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại phòng ĐT Sau đại học vào 2 ngày 1/12/2016 và 2/12/2016 (trong giờ hành chánh). Các trường hợp không đăng ký nhập học xem như tự hủy kết quả trúng tuyển.

    Căn cứ theo hồ sơ nhập học của ứng viên, Nhà trường ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh và tập thể CBHD. Nghiên cứu sinh sẽ nhận quyết định công nhận vào ngày 8/12/2016 tại phòng ĐT Sau đại học (nhận trực tiếp không gửi bưu điện)

 

Nơi nhận:

- web Trường

- Lưu VT

- Lưu Phòng SĐH

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Linh Thước

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab