Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả, điểm chuẩn, chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học đợt tháng 10/2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI, ĐIỂM CHUẨN VÀ CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC THÁNG 10/2016

 

I. Kết quả thi: (Đính kèm danh sách)

Phiếu báo điểm thi tuyển sinh: thí sinh nhận tại phòng Đào tạo Sau Đại học vào các ngày 24,25/11/2016. Sau thời gian này Trường sẽ gửi phiếu báo điểm cho thí sinh qua bưu điện.

Điểm ưu tiên cho các thí sinh đã được xét ưu tiên  được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

II. Cách tính điểm chuẩn dự thi cao học

            Điểm chuẩn = Điểm môn CB + Điểm môn CS

III. Tiêu chuẩn xét trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển phải thoả các điều kiện sau:

1. Điểm các môn thi tuyển (CB, CS) phải đạt từ 5.0 điểm trở lên; Điểm môn Ngọai ngữ (Anh văn) đạt từ 50 điểm trở lên

2. Tổng điểm môn CB + CS ≥ điểm chuẩn

3. Điểm chuẩn của tất cả các chuyên ngành: 10 điểm

4. Danh sách trúng tuyển cao học  (Đính kèm danh sách)

5. Giấy báo nhập học đối với thí sinh trúng tuyển: thí sinh nhận tại Phòng Đào tạo sau đại học vào ngày 29,30/11/2016.

IV. Thời hạn chấm phúc khảo

Hội đồng tuyển sinh sau đại học nhận đơn xin chấm phúc khảo (theo mẫu) từ ngày 18/11/2016 đến 25/11/2016. Quá hạn trên mọi khiếu nại về sau Hội đồng tuyển sinh không giải quyết.

Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/môn.

Kết quả phúc khảo sẽ công bố sau ngày 08/12/2016 (thí sinh xem trên trang Web của trường)

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

  

 

Trần Linh Thước

Cập nhật ( 18/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab