Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/12/2016 đến 17/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                       (Tuần 12/12/2016 đến 17/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 12/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Họp Khoa Sinh + BM Di truyền + Phòng Tổ chức Hành chính

Địa điểm: Phòng I.12

10:00

Tiếp Viện IRD (Pháp)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính (ICT)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp trung tâm nghiên cứu ứng dụng CNC trong Nông nghiệp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

 

THỨ BA NGÀY 13/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn ĐH Kyushu (Nhật Bản)

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Vật lý - VLKT chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 14/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (PGS.TS Nguyễn Thời Trung)

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 15/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quang

Địa điểm: BM VL Ứng dụng (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:30

Tiếp đoàn Lãnh sự quán Pháp HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  16/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Lãnh sự quán Đài Loan HCM

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT - QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  17/12/2016

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xác suất

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 12/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab