Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng Mobifone năm 2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    158    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mobifone năm 2016

_________________

 

1.      Đối tượng dự tuyển

-         Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;

-         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2015-2016 từ 8.0 trở lên và không có môn nào có điểm dưới 5;

-         Điểm rèn luyện năm học 2015-2016 từ 85 điểm trở lên;

-         Đã tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng;

-         Có hoàn cảnh khó khăn: có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật;

-         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2016 – 2017.

2.      Số lượng - Giá trị học bổng

Số lượng 04 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 10.000.000đ.

3.      Hồ sơ xin học bổng

-         Thư đề đạt nguyện vọng  theo mẫu ;

-         Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2015-2016;

-         Giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn: bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận mồ côi, khuyết tật;

-         Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa;

-         Bản sao các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).

4.      Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ học bổng tại Phòng CTSV ở cả 2 cơ sở từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/12/2016 (thứ tư).

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

-                                        BGH (để báo cáo);

-                                        BCN các Khoa;

-                                        Đoàn TN, Hội SV;

-                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 16/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab