Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/12/2016 đến 31/12/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                             

                                                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 26/12/2016 đến 31/12/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 26/12/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp tuyển sinh Khóa 2017

Thành phần: Ban Giám Hiệu, Chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 27/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 28/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh học

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý thực

Địa điểm: Phòng I.33 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.204 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước (Chủ nhiệm: Thạc sĩ Phan Kim Ngọc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN & QLDA chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp đánh giá PTN trọng điểm tại Trường

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp Cán bộ chủ chốt

Thành phần: BGH, Trưởng các Đơn vị, Giám đốc Thư viện, Giám đốc Trung tâm, Trưởng PTN cấp trường.

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trần Quốc Duy chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Dự Hội nghị Thường niên – 2016.

Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Trần Ngọc Tâm chuyên ngành Toán Ứng dụng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  30/12/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.31 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Thư viện lầu 10 nhà I (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Dự Hội nghị Kế hoạch - Tài chính.

Địa điểm: Phòng 512 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM

13:00

Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2016-2017

Thành phần: Theo thư triệu tập của Hiệu Trưởng

Địa điểm: Hội trường I

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý

Địa điểm: Phòng I.31 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  31/12/2016

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Huỳnh Hữu Nghĩa chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 24/12/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab