Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
7.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Đăng ký môn học bổ sung của lớp cao học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường khóa 25/2015 Phương thức môn học In E-mail
03/01/2017

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký môn học bổ sung học kỳ 4 chương trình cao học khóa 25/2015
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Lớp cao học Quản lý tài nguyên và môi trường khóa 25/2015 mở môn học bổ sung trong học kỳ 4 của phương thức không thực hiện luận văn các môn sau:

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

CBGD

Ngành

Ngày học

Phòng học

1

Tài nguyên nước và sử dụng hợp lý

3

TS. Bùi Việt Hưng

PGS.TS Vũ Văn Nghị

Quản lý tài nguyên và môi trường

Thứ 2 (18g00)

(Bắt đầu ngày 09/01/2017)

 

F204 

2

Quản lý tổng hợp đới bờ

3

PGS.TS Hà Quang Hải

Thứ 7 (17g00)

(Bắt đầu ngày 07/01/2017)

 

F204 

3

Các phương pháp phân tích môi trường

3

TS. Lê Tự Thành

Thứ 3 (18g00)

(Bắt đầu ngày 10/01/2017)

 

F204 

 

Thời gian đăng ký: từ ngày 04/01/2017 đến 06/01/2017.

Mức thu dự kiến: 390.000đ/1tín chỉ

Mẫu phiếu đăng ký (mẫu)                                                        

Thời khóa biểu: học viên xem cụ thể ở khoa, bộ môn.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab