Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
9.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo chuyển sang hệ tự túc của lớp cao học khóa 24/2014 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

THÔNG BÁO
V/v  đăng ký chuyển sang hệ tự túc khóa 24/2014
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

                                   

   Căn cứ theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành, Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách các học viên Khóa 24/2014 đã hết thời hạn học chính qui. Học viên có nguyện vọng tiếp tục hoàn tất khóa học thì phải làm thủ tục chuyển sang học tự túc theo hướng dẫn sau:

1. Thời gian học tự túc: tối đa 24 tháng kể từ 01/01/2017 đến hết 30/12/2018

2. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

2.1  Thời hạn nộp hồ sơ:

    Từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 20/02/2017. Sau thời hạn này học viên không nộp hồ sơ chuyển tự túc và chuyển phương thức xem như chấm dứt khóa học. Mọi khiếu nại về sau Trường không giải quyết. Học viên làm hồ sơ đầy đủ và đúng hướng dẫn trước khi nộp tại Phòng đào tạo sau đại học.

2.2  Hồ sơ đăng ký:

   a. Mẫu số 1: Dành cho học viên học phương thức 1 (đính kèm)

   b. Mẫu số 2: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 nhưng không đổi đề tài, không đổi CBHD (đính kèm)

   c. Mẫu số 3: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 điều chỉnh tên đề tài hay thay đổi đề tài mới nhưng không đổi CBHD (đính kèm)

   d. Mẫu số 4: Dành cho học viên học phương thức 2, 3 chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài mới cùng CBHD mới (đính kèm)

2.3  Học phí chuyển sang hệ tự túc:

      Chi phí bảo vệ luận văn, báo cáo đồ án, chi phí hướng dẫn đóng vào thời điểm nộp hồ sơ chuyển tự túc.

     a. Học viên học phương thức 1 không thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

          - Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

     b. Học viên học phương thức 1 thay đổi CBHD và chưa báo cáo đồ án

          - Đóng chi phí báo cáo đồ án: 1.200.000 đồng

          - Đóng chi phí hướng dẫn:      1.800.000 đồng

     c. Học viên học phương thức 2, 3 không thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

          - Đóng chi phí bảo vệ luận văn: 2.400.000 đồng

     d. Học viên học phương thức 2, 3 thay đổi CBHD và chưa bảo vệ luận văn

          - Đóng chi phí bảo vệ:            2.400.000 đồng

          - Đóng chi phí hướng dẫn:      3.000.000 đồng

3. Chuyển phương thức đào tạo:       

     Việc thay đổi phương thức đào tạo chỉ được giải quyết 1 lần trong khóa học.

    3.1  Từ phương thức 2, 3 chuyển sang phương thức 1: học viên phải:

           - Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

           - Đóng chi phí hướng dẫn và báo cáo đồ án: 3.000.000 đồng

    3.2   Từ phương thức 1 chuyển sang phương thức 2: học viên phải:

            - Nộp đơn xin chuyển phương thức (HV tự viết đơn)

            - Đóng chi phí hướng dẫn và bảo vệ luận văn: 5.400.000 đồng

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 01 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

  

Đặng Thị Phương Thảo

Cập nhật ( 12/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab