Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v Trợ cấp xã hội học kỳ 2/2016-2017 cho sinh viên In E-mail
07/02/2017

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 05/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v Trợ cấp xã hội học kỳ 2/2016-2017 cho sinh viên

______________

 

1.      Đối tượng:

Stt

Đối tượng

Trợ cấp

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

(Bản sao phải được công chứng và thời hạn không quá 3 tháng)

1.       

SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

-         Bản sao trích lục Giấy khai sinh.

-         Giấy xác nhận của địa phương về việc SV không có nguồn chu cấp thường xuyên

2.       

SV tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

100.000

-         Đơn xin TCXH.

-         Giấy giám định y khoa.

-         Giấy xác nhận kinh tế khó khăn của địa phương.

3.       

SV là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao (xem danh mục Vùng cao bên dưới Thông báo)

140.000

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận dân tộc do chính quyền địa phương cấp.

-         Đơn xác nhận thường trú.

4.       

SV thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập có ĐTB HK1/16-17  7.0, ĐRL HK1/16-17 70đ)

100.000

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận Hộ nghèo

-         Bảng điểm học tập HK1/16-17

2.      Thời gian nhận hồ sơ: SV nộp hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên ở cả 02 cơ sở từ ngày 20/02/2017 - 28/02/2017.

Lưu ý:

-         SV thuộc diện 1, 2 và 3 đã được nhận TCXH trong HK1/16-17 không nộp lại hồ sơ.

-         SV thuộc diện 4 (diện hộ nghèo) phải nộp lại hồ sơ mới.    

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

 

 

Mẫu đơn Trợ cấp xã hội: File đính kèm

Mẫu đơn xác nhận thường trú: File đính kèm

Các Xã vùng cao theo quy định tại các Quyết định dưới đây:

+ Quyết  định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993

+ Quyết định số 33/UB-QĐ ngày 04/6/1993 

+ Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994 

+ Quyết định số 64/UB-QĐ ngày 26/8/1995

+ Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/3/1997

+ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 

+ Quyết định số 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 

+ Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/08/2005 

+ Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT gày 07/07/2006 

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBDT ngày 31/5/2007

                + Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12/03/2009 
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab