Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo (Học kỳ 2, năm học 2016 - 2017) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  09/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 15 tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2016 – 2017 (Học kỳ 2)

________________________

 

Nhà trường thông báo đến sinh viên khóa 2013 và 2014 (bậc đại học, hệ chính quy); khóa 2015 và  2016 (bậc cao đẳng) có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đơn và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

1.    Thời gian và địa điểm nhận đơn:

·           Thời gian: từ ngày 20/2 đến ngày 24/2/2017.

·           Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

2.    Hồ sơ đính kèm:

v  Đơn đăng ký lưu trú:  download tại đây

v  Các loại giấy tờ cần thiết khác


STT

Đối tượng xét

Hồ sơ đính kèm

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

-          Đơn đăng ký lưu trú

(Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017).

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo/ hộ cận nghèo.

-          Đơn đăng ký lưu trú

-          Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2016.

  1.  

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

-          Đơn đăng ký lưu trú

-          Giấy xác nhận của BCH Đoàn - Hội trường về thành tích đóng góp của SV trong công tác tập thể.

Các sinh viên không thuộc các đối tượng trên

-          Đơn đăng ký lưu trú

-          Lưu ý: trong đơn SV không chỉ liệt kê gia đình có bao nhiêu người mà phải ghi thật cụ thể thu nhập hiện nay của tổng gia đình bao nhiêu, lý do chọn lưu trú KTX…

3.   

4.    Thời gian công bố danh sách: dự kiến ngày 27/2/2017.

5.    Thời gian tiếp nhận lưu trú: từ ngày 01/03 đến ngày 10/3/2017.

 

Nơi nhận:

-            BGH (để báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Sinh viên (thực hiện);

-            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Văn Chí Nam

 

Cập nhật ( 25/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab