Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo xét tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 23/2013 và 24/2014 phương thức thực hiện đồ án Thạc sĩ In E-mail
23/02/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

  

THÔNG BÁO
Về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học khóa 23/2013 và 24/2014

 

     Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc xét tốt nghiệp cho các học viên cao học Khóa 23/2013 và khóa 24/2014 đối với CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO PHƯƠNG THỨC 1 (THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THẠC SĨ)

1. Điều kiện được xét tốt nghiệp:

      Học viên phải hoàn tất chương trình đào tạo thạc sĩ theo quy định.

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp:

    - Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu)

    - 2 ảnh đúng kích thước 3*4

    - Nếu học viên đã báo cáo đồ án nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ phải nộp kèm 2 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 23/02/2017 đến 02/3/2017

 

LƯU Ý: HỌC VIÊN HỌC PHƯƠNG THỨC 2 (THỰC HIỆN LUẬN VĂN) KHÔNG LÀM HỒ SƠ NÀY

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Đặng Thị Phương Thảo

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab