Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
V/v Lịch thi lần 2 môn Lập trình web 1 của lớp Cao đẳng 14CK3 In E-mail
25/02/2017

         ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                         

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Lịch thi lần 2 môn Lập trình web 1 của lớp Cao đẳng 14CK3)

 

 

Lịch thi lần 2 môn Lập trình web 1 của lớp Cao đẳng 14CK3 thay đổi như sau:

·        Ngày thi: 15g00 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật).

·        Phòng thi: C22.

·        Hình thức thi: Vấn đáp đồ án.

 

                                               Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL

 

 

 

                                                           Trịnh Thanh Đèo

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab