Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Buổi giới thiệu học bổng trường Đại học KAUST (Arabia) In E-mail

kaust.png

 

1. Đơn vị giới thiệu học bổng: King Abdullah University of Science & Technology (KAUST, Arabia)

2. Thời gian: 14:00 chiều, 08/03/2017 (thứ 4)

3. Địa điểm: Phòng F.102 (Lầu 1, Dãy F)

4. Danh sách các Giáo sư tham dự:

1. Prof. James Calvin, Vice President, Academic Affairs - LINK 01 - PROF. CALVIN

2. Prof. Peying Hong, Environment Science & Engr - LINK 02 - PROF. HONG

3. Prof. Khaled Nabil Salama, Electrical Engineering - LINK 03 - PROF. SALAMA

4. Ms. Michelle D’Antoni, Head Global Communications, President Office

5. Mr. David S. Yeh, Director, Office of Intl Programs

Nội dung giới thiệu:

5. Chuyên ngành:

Môi trường, Điện tử - Viễn thông, Địa chất, Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Sinh học - Công nghệ sinh học

6. Đăng ký tham dự: (Mã đăng ký: 2017-03-08 KAUST, Arabia) LINK 06 - ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cập nhật ( 28/02/2017 )
 
Tin Quan hệ quốc tế
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab