Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Buổi giới thiệu học bổng trường Đại học KAUST (Arabia) In E-mail

kaust.png

 

1. Đơn vị giới thiệu học bổng: King Abdullah University of Science & Technology (KAUST, Arabia)

2. Thời gian: 14:00 chiều, 08/03/2017 (thứ 4)

3. Địa điểm: Phòng F.102 (Lầu 1, Dãy F)

4. Danh sách các Giáo sư tham dự:

1. Prof. James Calvin, Vice President, Academic Affairs - LINK 01 - PROF. CALVIN

2. Prof. Peying Hong, Environment Science & Engr - LINK 02 - PROF. HONG

3. Prof. Khaled Nabil Salama, Electrical Engineering - LINK 03 - PROF. SALAMA

4. Ms. Michelle D’Antoni, Head Global Communications, President Office

5. Mr. David S. Yeh, Director, Office of Intl Programs

Nội dung giới thiệu:

5. Chuyên ngành:

Môi trường, Điện tử - Viễn thông, Địa chất, Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Sinh học - Công nghệ sinh học

6. Đăng ký tham dự: (Mã đăng ký: 2017-03-08 KAUST, Arabia) LINK 06 - ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cập nhật ( 28/02/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab