Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
6.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đóng học phí và chi phí hỗ trợ đào tạo của nghiên cứu sinh In E-mail
15/03/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí và chi phí HTĐT của nghiên cứu sinh theo qui định
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Nhà trường thông báo việc đóng học phí nghiên cứu sinh các khóa như sau:

1. Khóa năm 2010 và khóa 2011:

   - Nghiên cứu sinh khóa năm 2010, 2011 đóng học phí năm 2 chuyển sang tự túc từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017

      Mức thu khóa 2010: 2.600.000đ/ năm

      Mức thu khóa 2011: 3.000.000đ/năm

   - Các trường hợp chưa đóng học phí năm thứ 1 tự túc đề nghị đóng trước ngày 28/3/2017 

2. Khóa năm 2012:

    Nghiên cứu sinh khóa năm 2012 đã được xét chuyển sang học tự túc trong 2 năm tiếp theo (đính kèm) đề nghị đóng học phí năm thứ 1 tự túc từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017

     Số tiền: 3.000.000đ/năm/NCS

     Các trường hợp không đóng học phí theo thời hạn nếu trên xem như dừng khóa học.

3. Khóa năm 2013:

    Danh sách nghiên cứu sinh chưa đóng học phí (đính kèm)

   Đề nghị Anh/ Chị đóng học phí từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017, Sau thời hạn này các trường hợp không đóng học phí sẽ bị hủy quyết định gia hạn học tập. 

4. Khóa năm 2014

   Nghiên cứu sinh khóa năm 2014 chưa đóng đủ học phí 3 năm và chi phí hỗ trợ đào tạo đề nghị Anh/ Chị đóng bổ sung từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017

5. Khóa năm 2015:

    Đề nghị Anh/Chị đóng học phí năm thứ 3chi phí hỗ trợ đào tạo từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017 

6. Khóa năm 2016

       Theo qui định mức thu học phí năm thứ 1 đối với khóa năm 2016 là 19.750.000đ

    Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2016 (nhập học vào tháng 9/2016) Nhà trường chỉ tạm thu số tiền 12.000.000đ vào tháng 9/2016

       Do đó Anh/ Chị sẽ đóng bổ sung học phí năm thứ 1 từ ngày 24/3/2017 – 28/3/2017

       Số tiền 7.750.000đ/NCS

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab