Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký học phần 2 của lớp cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2) (Đã cập nhật mới môn học phòng học) In E-mail
28/03/2017

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2)
 
 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

     Đề nghị học viên cao học khóa 26 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

      Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2017 đến 22/3/2017.

      Mức thu dự kiến: 498.000đ/1tín chỉ                                          

     Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

     Mẫu phiếu đăng ký môn học (File đính kèm)

     Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Lê Đức Phúc

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab