Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v Trợ cấp xã hội bổ sung cho sinh viên khóa 2016 trong HK1/16-17 In E-mail

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 16/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

v/v Trợ cấp xã hội bổ sung cho sinh viên khóa 2016 trong HK2/16-17

______________

 

1.      Đối tượng: Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

-          Điểm trung bình HK1/16-17  7.0

-         Điểm rèn luyện HK1/16-17 65

2.      Hồ sơ:

-         Đơn xin TCXH

-         Giấy chứng nhận Hộ nghèo

-         Bảng điểm học tập HK1/16-17

3.      Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/3/2017 - 03/4/2017 tại Phòng CTSV.

 

Nơi nhận:

-          Ban giám hiệu;

-          BCN các Khoa;

-          Đoàn TN;

-          Hội SV;

-         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Văn Chí Nam

Cập nhật ( 23/03/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab