Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo v/v dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2016-2017 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 17/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2016-2017

_________________________

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích học kỳ 1/2016-2017 như sau:

1.                  Căn cứ và mức điểm được xét cấp HBKK HK1/2016-2017:

-        Căn cứ quyết định số 169/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/02/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

-        Căn cứ vào kết quả học tập HK2/2015-2016, kết quả rèn luyện NH 2015-2016.

Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

 Ngành

Khóa 2013

Khóa 2014

Khóa 2015

Tổng số suất

Ghi chú

Toán

8.31

8.33

8.33

65

Không xét HB loại Khá

CNTT

8

8.02

8

109

 

Vật lý

8

8.05

8.03

53

Không xét HB loại Khá

Hóa

8.14

8.14

8.15

61

Không xét HB loại Khá

Sinh

7.63

7.71

7.63

69

 

Địa chất

7.58

7.66

7.59

37

 

KHMT

7.98

7.98

8.07

40

 

CNSH

8.09

8.09

8.11

49

Không xét HB loại Khá

KHVL

7.68

7.66

7.65

42

 

ĐTVT

7.98

7.95

7.98

43

 

HDH

8.04

7.93

7.92

12

 

CNMT

8

8

8

31

Không xét HB loại Khá

KTHN

8.52

8.52

8.56

13

Không xét HB loại Khá

Bậc CĐ

 

7.02

7.12

72

 

 

2.                  Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

Danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng bậc ĐH: Xem danh sách đính kèm

Danh sách SV dự kiến được xét cấp học bổng bậc CĐ: Xem danh sách đính kèm

3.                   Thời gian khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc về học bổng khuyến khích liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (ở cả 02 cơ sở) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2017. Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học kỳ 1/2016 - 2017.

4.                  Hình thức và thời điểm dự kiến trao học bổng khuyến khích:

Hình thức trao học bổng: chuyển khoản.

Trường hợp sinh viên trong danh chưa có số tài khoản, SV liên hệ với Phòng Công tác sinh viên để đăng ký cấp tài khoản (SV mang theo bản sao CMND).

Trường hợp sinh viên cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản, số CMND (do bị sai), SV liên hệ Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 15/4/2017.

Thời điểm dự kiến trao học bổng: cuối tháng 4/2017.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

-   Ban Giám Hiệu;

-   P. KH-TC, P. ĐT;

-   Các Khoa;

-   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

(đã ký)

 

 

 

Cập nhật ( 13/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab