Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/05/2017 đến 13/05/2017) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                             

                                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                                                        (Tuần 08/05/2017 đến 13/05/2017)

 

THỨ HAI NGÀY 08/05/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp giao ban tháng 5/2017 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

14:00

Họp ban đề thi tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 09/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (Chủ nhiệm: TS. Trần Trung Hiếu)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)

14:00

Họp UBKT Đảng ủy Trường với cán bộ sinh viên 2, 3, 4

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 10/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Đảng ủy họp với ĐTN

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

11:00

Họp BTC chương trình Asean SSC 2017

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Họp với ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ NĂM NGÀY 11/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Hội thảo với Trường ĐH Tsukuba

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học - CNSH chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Cường)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa học công nghệ chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  12/05/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Uỷ ban kiểm tra Đảng họp

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

10:00

Họp triển khai dự án An Giang 2017

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Họp hội đồng liên ngành KHTN và hội đồng CNSH&KHYS của ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Ban KHCN chuẩn bị)

 


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: 

Cập nhật ( 10/05/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab