Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo đăng ký học phần hè của lớp cao học khóa 26/2016 ngành Hóa phân tích, Quang học, Vật lý điện tử hướng ứng dụng In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần hè chương trình cao học khóa 26/2016 (đợt 1 + đợt 2)

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 26 (đợt 1 + đợt 2) của các ngành Hóa phân tích, Quang học, Vật lý điện tử hướng ứng dụng đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần hè (Lịch học đính kèm).

Mẫu phiế đăng ký (đính kèm) 

Thời gian đăng ký: từ 08g00 đến 16g00 ngày 07/7/2017 - 10/7/2017.

Mức thu dự kiến: 498.000đ/1tín chỉ                                          

Thời khóa biểu: học viên xem cụ thể ở khoa, bộ môn.

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Lê Đức Phúc

Cập nhật ( 07/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab