Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo nhập học và lịch học cao học của kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 đợt 1 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH HỌC CAO HỌC KHÓA 27 NĂM 2017

 

I. Nộp hồ sơ nhập học, thủ tục nhập học:

1. Nộp hồ sơ nhập học: 8 giờ 00 ngày 25,26/7/2017

2. Đóng lệ phí nhập học: 50.000đ/hv

4. Sinh hoạt đầu khóa: Tháng 12/2017. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.

5. Hồ sơ nhập học gồm:

-        Phiếu đăng ký nhập học (mẫu)

-        2 ảnh (1 ảnh (3*4) dán vào phiếu đăng ký nhập học và 1 ảnh (2*3) làm thẻ học viên)

-        Bảng điểm Đại học (có thị thực sao y bản chính còn hạn 12 tháng)

II. Học phí:

1. Đóng học phí môn Triết học: 600.000đ/hv

2. Học phí học chuyên môn và Học phí luận văn Thạc sĩ: Dự kiến 610.000đ/Tín chỉ. 

III. Thời gian đào tạo:

Tùy theo số tín chỉ tốt nghiệp ở bậc đại học của người học, khối lượng tín chỉ và thời gian đào tạo được thiết kế như sau (Phòng Đào tạo SĐH sẽ xét đối tượng người học và công bố danh sách sau ngày 15/8/2017 trên trang web)

 

Đối tượng người học

Số tín chỉ tốt nghiệp ở bậc đại học

Thời gian

đào tạo thạc sĩ

Khối kiến thức chương trình thạc sĩ

Nhóm đối tượng 1

≥ 150 tín chỉ

12 tháng: 12/2017 – 12/2018

≥ 30 tín chỉ

Nhóm đối tượng 2

≥ 135 tín chỉ

18 tháng: 12/2017 – 6/2019

≥ 45 tín chỉ

Nhóm đối tượng 3

≥ 120 tín chỉ

24 tháng: 12/2017 – 12/2019

≥ 60 tín chỉ

 

IV. Lịch học:

Thời khóa biểu chi tiết các môn học của từng nhóm học phần đề nghị học viên xem tại trang web của Trường để đăng ký môn học.

 1. Học phần kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành:

 

Stt

Nhóm học phần

Thời gian học

Thời gian thi

kết thúc học phần

Ghi chú

1.       

Nhóm học phần 1: Triết học

01/8/2017 đến 09/9/2017

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần

(18 giờ 00 – 21 giờ 00)

 

Dự kiến 23/9/2017

Học phí: 600.000đ/hv

Đóng vào ngày đăng ký nhập học.

2.       

Nhóm học phần 2

18/12/2017 đến 10/02/2018 (8 tuần)

26/02/2018 đến 10/3/2018 (2 tuần)

19- 31/3/2018

Nghỉ Tết Nguyên Đán:  11- 24/02/2018

3.       

Nhóm học phần 3

01/4/2018 đến 27/4/2018 (4 tuần)

02/5/2018 đến 16/6/2018 (7 tuần)

25/6 - 06/7/2018

Nghỉ lễ:28,29,30/4/2018, 1/5/2018

4.       

Nhóm học phần 4

10/9/2018 đến 17/11/2018 (10 tuần)

26/11- 08/12/2018

 

5.       

Nhóm học phần 5

10/12/2018 đến 26/01/2019 (7 tuần)

18/02/2019 đến 09/3/2019 (3 tuần)

18- 30/3/2019

Nghỉ Tết Nguyên Đán: từ 27/01- 16/02/2019

6.       

Nhóm học phần 6

01/4/2019 đến 27/4/2019 (4 tuần)

06/5/2019 đến 15/6/2019 (6 tuần)

24/6- 05/7/2019

Nghỉ lễ: 30/4/2019 và 1,2,3/5/2019

 

2.   Học phần luận văn  thạc sĩ:

 

 2. 1. Phương thức 1: Chương trình đào tạo thạc sĩ nghiên cứu:

 

Stt

Nhóm đối tượng

Đăng ký

luận văn

Thực hiện luận văn

Trình luận văn

Xét tốt nghiệp

1

Nhóm đối tượng 1

Tháng 3/2018

Tháng 4-11/2018

Tháng 12/2018

Tháng 12/2018

2

Nhóm đối tượng 2

Tháng 9/2018

Tháng 10/2018-5/2019

Tháng 6/2019

Tháng 6/2019

3

Nhóm đối tượng 3

Tháng 3/2019

Tháng 4-11/2019

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019

 

         2.2. Phương thức 2: Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu:

 

Stt

Nhóm đối tượng

Đăng ký

luận văn

Thực hiện luận văn

Trình luận văn

Xét tốt nghiệp

1

Nhóm đối tượng 1

Tháng 6/2018

Tháng 7-12/2018

Tháng 12/2018

Tháng 12/2018

2

Nhóm đối tượng 2

Tháng11/2018

Tháng 12/2018-5/2019

Tháng 6/2019

Tháng 6/2019

3

Nhóm đối tượng 3

Tháng 6/2019

Tháng 7-12/2019

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019

       2.3. Phương thức 3: Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng ứng dụng:

Stt

Nhóm đối tượng

Đăng ký

luận văn

Thực hiện luận văn

Trình luận văn

Xét tốt nghiệp

1

Nhóm đối tượng 1

Tháng 8/2018

Tháng 9-12/2018

Tháng 12/2018

Tháng 12/2018

2

Nhóm đối tượng 2

Tháng 2/2019

Tháng 3-6/2019

Tháng 6/2019

Tháng 6/2019

3

Nhóm đối tượng 3

Tháng 8/2019

Tháng 9-12/2019

Tháng 12/2019

Tháng 12/2019

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

 

Lê Đức Phúc
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab