Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo cập nhật Chuyên ngành đối với SV đại học K2012, K2013 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

              Số:         /TB-KHTN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành sinh viên

bậc Đại học hệ chính quy - Khóa 2012 và 2013)

 

Để chuẩn bị cho việc xét tốt nghiệp, Trường thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa 2012 chưa tốt nghiệpkhóa 2013 về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

1.      Đối với ngành Toán học và Công nghệ thông tin: sinh viên hai ngành này tự thực hiện việc cập nhật thông tin chuyên ngành.

2.      Đối với các ngành còn lại: sinh viên kiểm tra thông tin chuyên ngành của mình.

Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên làm đơn xin xác nhận của Khoa và nộp cho Phòng đào tạo trong giờ hành chính trước ngày 15/8/2017.

3.     Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:

·        Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, vào link http://portal.hcmus.edu.vn
Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.

·        Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn mục "Hồ sơ sinh viên" trên màn hình chính.

·        Bước 3: Vào mục "Thông tin chung" cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành (xem "danh mục chuyên ngành"  trong thông báo hệ chính quy).

4.      Thời gian cập nhật: từ ngày 09/08/2017 đến 15/08/2017 (kể cả thứ 7, CN).

Đề nghị sinh viên cập nhật chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt.

 

 

                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

 

Cập nhật ( 08/08/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
Các hệ đào tạo
 
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab