Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
15.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Nguyễn Khoa Họa Mai, NCS Lâm Thị Mỹ Linh In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

 1. NCS. NGUYỄN KHOA HẠ MAI, chuyên ngành Hóa hữu cơ - 62 44 27 01, với đề tài “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym Tyrosinase của một số cây thuốc Việt Nam” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 29/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 2. NCS. LÂM THỊ MỸ LINH, chuyên ngành Hóa phân tích - 62 44 29 01, với đề tài “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym Acetylcholinesterase của một số cây thuốc Việt Nam buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 30/09/2017, tại phòng I.23, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab