Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Nhân sự đầu ngành In E-mail
Untitled Document

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NGÀNH NGHỀ

HỌC HÀM

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Dương Minh Đức

1951

Toán – Tin học

GS

TS

NGƯT

2

Trần Linh Thước

1960

Sinh

GS

TS

NGƯT

3

Nguyễn Kim Phi Phụng

1955

Hoá

GS

TS

NGƯT

4

Bùi Xuân Hải

1953

Toán

GS

TS


5

Đặng Đức Trọng

1964

Toán – Tin học

GS

TS

 

6

Đinh Sỹ Hiền

1952

Vật lý

GS

TS

 

7

Đinh Ngọc Thanh

1955

Toán – Tin học

PGS

TS

 

8

Nguyễn Đình Phư

1958

Toán – Tin học

PGS

TS

 

9

Trần Lê Bảo Hà

1975

Sinh học

PGS

TS


10

Lý Quốc Ngọc

1964

  Tin học

PGS

TS

 

11

Đồng Thị Bích Thủy

1954

Tin học

PGS

TS

NGƯT

12

Lê Hoài Bắc

1963

Tin học

PGS

TS

 NGƯT

13

Trần Đan Thư

1966

Tin học

PGS

TS

NGƯT

14

Đinh Điền

1966

Tin học

PGS

TS

 

15

Nguyễn Đình Thúc

1967

Tin học

PGS

TS

 

16

Vũ Hải Quân

1974

Tin học

PGS

TS

 

17

Lê Hoàng Thái

1972

Tin học

PGS

TS

 

18

Phạm Thế Bảo

1972

Tin học

PGS

TS

 

19

Nguyễn Quốc Khánh

1954

Vật lý

PGS

TS

 

20

Dương Ai Phương

1954

Vật lý

PGS

TS

NGƯT

21

Nguyễn Thành Vấn

1954

Vật lý

PGS

TS

 

22

Nguyễn Văn Hiếu

1972

Vật lý

PGS

TS

 

23

Lê Văn Hiếu

1957

Vật lý

PGS

TS

NGƯT

24

Châu Văn Tạo

1961

Vật lý

GS

TS

NGƯT

25

Trần Quang Trung

1967

Vật lý

PGS

TS

 

26

Nguyễn Đức Hoàng

1976

Sinh học

PGS

TS

 

27

Bùi Trang Việt

1954

Sinh học

PGS

TS

NGƯT

28

Hồ Huỳnh Thùy Dương

1959

Sinh học

PGS

TS

NGƯT

29

Nguyễn Thị Huệ

1972

Sinh học

PGS

TS


30

Phan Thị Phượng Trang

1977

Sinh học

PGS

TS


31

Đặng Thị Phương Thảo

1976

Sinh học

PGS

TS

 

32

Ngô Đại Nghiệp

1975

Sinh học

PGS

TS

 

33

Hoàng Đức Huy

1972

Sinh học

PGS

TS

 

34

Trương Thanh Cảnh

1955

Sinh học Môi trường

PGS

TS

 

35

Bùi Thọ Thanh

1953

Hoá học

PGS

TS

NGƯT

36

Hà Thúc Huy

1949

Hoá học

PGS

TS

NGƯT

37

Nguyễn Thái Hoàng

1974

Hoá học

PGS

TS


38

Trần Lê Quan

1970

Hóa học

PGS

TS

 

39

Nguyễn Diệu Liên Hoa

1957

Hóa học

PGS

TS

 

40

Nguyễn Thị Phương Phong

1961

Hóa học

PGS

TS

 

41

Huỳnh Thị Kiều Xuân

1963

Hóa học

PGS

TS

 

42

Nguyễn Thị Thanh Mai

1974

Hóa học

PGS

TS

 

43

Nguyễn Trung Nhân

1974

Hóa học

PGS

TS

 

44

Hà Quang Hải

1954

KH Trái đất

PGS

TS

 

45

Võ Lương Hồng Phước

1973

Hải dương

PGS

TS

 

46

Nguyễn Du Sanh

1955

Sinh học

PGS

TS

 

47

Nguyễn Huy Tuấn

1983

Toán học

PGS

TS

 

48

Phan Bách Thắng

1979

KH Vật liệu

PGS

TS

 

49

Vũ Thị Hạnh Thu

1979

Vật lý

PGS

TS

 

50

Trần Minh Triết

1979

CNTT

PGS

TS

 

51

Lâm Quang Vinh

1970

Vật lý

PGS

TS

 

Số lượng Giáo Sư: 06

Số lượng Phó Giáo Sư: 45

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC KHOA, BỘ MÔN

 1. Khoa Toán - Tin học
 2. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Đặng Đức Trọng
  Trưởng khoa
  GS
  TS
  2
  Huỳnh Quang Vũ  Phó khoa
     TS
  3
  Võ Đức Cẩm Hải  Phó khoa
     ThS
  Bộ môn Ứng dụng tin học
  4
  Phạm Thế Bảo
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Xác suất thống kê
  5 Tô Anh Dũng
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Đại số
  6 Bùi Xuân Hải
  Trưởng BM
  GS
  TS
  7 Lê Văn Hợp
  Phó BM

  TS
  Bộ môn Giải tích
  8 Dương Minh Đức
  Trưởng BM
  GS
  TS
  9 Huỳnh Quang Vũ
  Phó BM

  TS
  Bộ môn Cơ học
  10 Trịnh Anh Ngọc  Trưởng BM
     TS
  Bộ môn Tối ưu
  11 Phan Quốc Khánh
  Trưởng BM
   GS  TSKH
  Bộ môn Giáo dục Toán học
  12 Nguyễn Viết Đông
  Trưởng BM

  TS

   

 3. Khoa Công nghệ Thông tin
 4. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Trần Đan Thư
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2 Lê Hoài Bắc  Phó khoa
   PGS  TS
  3
  Nguyễn Đình Thúc  Phó khoa  PGS  TS
  4
  Lâm Quang Vũ  Phó khoa    ThS
  Bộ môn Khoa học Máy tính
  5
  Lê Hoài Bắc
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  6
  Nguyễn Hoàng Tú Anh
   Phó BM

   ThS
  Bộ môn Công nghệ tri thức
  7
  Nguyễn Đình Thúc
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  8
  Đinh Điền
  Phó BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hệ thống Thông tin
  9
  Đồng Thị Bích Thủy
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  10
  Nguyễn Trần Minh Thư  Phó BM

   ThS
  Bộ môn Thị giác máy tính và Khoa học Rô-bốt
  11
  Lý Quốc Ngọc  Trưởng BM
   PGS  TS
  12 Trần Thái Sơn  Phó BM
     TS
  Bộ môn Công nghệ Phần mềm
  13 Đinh Bá Tiến
  Trưởng BM

  TS
  14 Trần Minh Triết  Phó BM
  PGS
   TS
  Bộ môn Mạng Máy tính và Viễn thông
  15 Trần Trung Dũng  Trưởng BM

  TS
  16 Đào Anh Tuấn  Phó BM

   ThS

 5. Khoa Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật
 6. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Lê Vũ Tuấn Hùng
  Trưởng khoa

  TS
  2
  Huỳnh Trúc Phương
   Phó khoa    TS
  3 Huỳnh Văn Tuấn  Phó khoa
     TS
  Bộ môn Vật lý Tin học
  4 Huỳnh Văn Tuấn
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Lý thuyết
  6 Nguyễn Quốc Khánh
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Ứng dụng
  7 Lê Vũ Tuấn Hùng
  Trưởng BM

  TS
  8 Lâm Quang Vinh
  Phó BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Địa cầu
  9 Nguyễn Thành Vấn
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vật lý Điện tử
  10 Nguyễn Văn Hiếu
  Trưởng BM

  TS
  11 Nguyễn Chí Nhân
   Phó BM
     ThS
  Bộ môn Vật lý Chất Rắn
  12 Trần Quang Trung Trưởng BM
  PGS
   TS
  Bộ môn Vật lý Hạt Nhân
  13 Châu Văn Tạo  Trưởng BM
  GS
   TS
  14 Trương Thị Hồng Loan
   Phó BM
     TS
  Bộ môn Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn
  15
  Võ Lương Hồng Phước  Trưởng BM  PGS  TS

 7. Khoa Điện tử -Viễn thông
 8. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Huỳnh Hữu Thuận
  Trưởng khoa

  TS
  2 Cao Trần Bảo Thương  Phó khoa
     ThS
  3
  Bùi Trọng Tú  Phó khoa

   TS
  Bộ môn Điện tử
  4
  Đinh Sỹ Hiền
  Trưởng BM
  GS
  TS
  Bộ môn Viễn thông và Mạng
  5
  Đặng Lê Khoa
   Trưởng BM

   ThS
  Bộ môn Máy tính và Hệ thống nhúng
  6
  Huỳnh Hữu Thuận  Trưởng BM
     TS

 9. Khoa Hóa
 10. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Nguyễn Thị Thanh Mai
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2 Nguyễn Tuyết Phương  Phó khoa
     TS
  3 Nguyễn Công Tránh  Phó khoa
     TS
  4
  Nguyễn Trí Hiếu   Phó khoa    TS
  Bộ môn Hóa Phân Tích
  5
  Nguyễn Thị Thanh Mai
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Vô cơ và Ứng dụng
  6
  Huỳnh Thị Kiều Xuân
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hữu cơ
  7
  Nguyễn Trung Nhân
    Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Hóa lý
  8
  Trần Văn Mẫn
  Quyền Trưởng BM

  TS
  Bô môn Hóa học Polymer
  9
  Hà Thúc Huy
  Trưởng BM
  PGS
  TS

 11. Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
 12. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Trí Nhân
    Quyền Trưởng khoa

  TS
  2
  Ngô Đại Nghiệp
  Phó khoa
  PGS
  TS
  3
  Quách Ngô Diễm Phương  Phó khoa   TS
  Bộ môn CNSH Phân tử và MT
  5
  Đặng Thị Phương Thảo
  Trưởng BM
   PGS
  TS
  Bộ môn Sinh lý Thực vật
  6
  Trần Thanh Hương
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Sinh Hóa
  7
  Ngô Đại Nghiệp
  Trưởng BM
   PGS
  TS
  Bộ môn Di truyền
  8
  Hồ Huỳnh Thuỳ Dương
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hoá SH
  9
  Quách Ngô Diễm Phương
  Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Vi sinh
  10 Nguyễn Đức Hoàng
    Trưởng BM

  TS
  Bộ môn Sinh lý học và Công nghệ Sinh học Động vật
  11 Trần Lê Bảo Hà  Trưởng BM
  PGS
   TS
  12 Đoàn Nguyên Vũ  Phó BM
     ThS
  Bộ môn Sinh thái và Sinh học Tiến hóa
  13 Lưu Thị Thanh Nhàn  Trưởng BM

   TS
  14 Trần Thị AnhĐào  Phó BM
     TS

 13. Khoa Địa chất
 14. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Kim Hoàng  Trưởng khoa

   TS
  2 Phạm Trung Hiếu  Phó khoa
     TS
  3
  Ngô Minh Thiện  Phó khoa

   TS
  Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển
  4 Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Dầu khí và Khoáng sản
  5 Bùi Thị Luận  Trưởng BM

   TS
  Bộ môn Địa chất cơ sở
  6 Trần Phú Hưng  Trưởng BM
     ThS
  Bộ môn Địa chất công trình
  7
  Nguyễn Phát Minh
   Trưởng BM
     ThS
  Bộ môn Thạch học và Khoáng sản
  8
  Nguyễn Kim Hoàng  Trưởng BM
     TS

 15. Khoa Môi trường
 16. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1
  Tô Thị Hiền
  Trưởng khoa

  TS
  2
  Ngô Thị Thuận  Phó khoa

   TS
  3
  Lê Tự Thành
   Phó khoa
     TS
  Bộ môn Khoa học Môi trường
  4
  Hà Quang Hải  Trưởng BM
   PGS  TS
  Bộ môn Công nghệ Môi trường
  5
  Tô Thị Hiền  Trưởng BM
     TS
  6
  Trương Thị Cẩm Trang
   Phó BM
     TS
  Bộ môn Quản lý Môi trường
  7
  Trương Thanh Cảnh
  Trưởng BM
  PGS
  TS
  Bộ môn Tin học Môi trường
  8
  Dương Thị Thúy Nga
  Trưởng BM

  ThS

 17. Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
 18. STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Lê Văn Hiếu
  Trưởng khoa
  PGS
  TS
  2
  Hà Thúc Chí Nhân
  Phó khoa
     TS
  3
  Phan Bách Thắng  Phó khoa
   PGS  TS
  Bộ môn Vật liệu Polymer và Composite
  4
  Hoàng Thị Đông Quỳ Trưởng BM
    TS
  Bộ môn Vật liệu Nano và Màng mỏng
  5
  Phan Bách Thắng Truởng BM
   PGS  TS
  6
  Trần Duy Tập  Phó BM
     TS
  Bộ môn Vật liệu từ và Y sinh
  7
  Lê Văn Hiếu  Trưởng BM  PGS  TS
  8
  Tạ Thị Kiều Hạnh  Phó BM    ThS

    10.  Bộ môn Giáo dục thể chất

  STT HỌ TÊN
  CHỨC VỤ
  HỌC HÀM
  HỌC VỊ
  1 Nguyễn Văn Hùng
  Trưởng BM
   
  TS

Cập nhật ( 17/07/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab