Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Điểm thi kết thúc học phần In E-mail

Cơ sở toán cho thuật toán - Cơ sở toán K23

Đại số tuyến tính nâng cao - Cơ sở toán K23

Giải tích hàm nâng cao - Cơ sở toán K23

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu - Cơ sở toán K23

Cơ sở xử lý ảnh - Cơ sở toán K23

Logic và ứng dụng trong tin học - Cơ sở toán K23

Seminar chuyên đề - Cơ sở toán K23

Phương pháp nghiên cứu khoa học - Cơ sở toán K23

Các phương pháp thống kê trong tin học - Cơ sở toán K23

Nhận dạng và phân tích mẫu - Cơ sở toán K23

Logic và ứng dụng trong tin học - Cơ sở toán K23 học lại

Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Cơ sở toán K23

Đại số tuyến tính nâng cao - Cơ sở toán K23

Truy vấn thông tin thị giác - Cơ sở toán K23

Giải tích hàm nâng cao - Cơ sở toán K23

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Cơ sở toán K23

Máy học nâng cao - Cơ sở toán K25 NCS

Cập nhật ( 08/09/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab