Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Kết quả thi kết thúc môn học của Nghiên cứu sinh In E-mail

Thống kê phi tham số - XSTK K24 NCS

Thống kê phi tham số - XSTK K25 NCS

Các phương pháp bootstrap - XSTK K24 NCS 

Các phương pháp bootstrap - XSTK K25 NCS

Thống kê bayes - XSTK K24 NCS

Thống kê bayes - XSTK K25 NCS   

Cập nhật ( 05/09/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab