Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
16.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo học bổng chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu cấu trúc Nano và phân tử (MANAR) ngành Hoá lý thuyết và hoá lý năm 2016 - đợt 1 In E-mail
07/03/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  163 /KHTN-SĐH

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3  tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

CHUYÊN NGÀNH VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO VÀ PHÂN TỬ (MANAR)

NGÀNH HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ

NĂM 2016 - ĐỢT 1

 

Chương trình đào tạo tiến sỹ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý - chuyên ngành Vật liệu cấu trúc nano và phân tử (MANAR) là chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học California Thành phố Berkeley, Hoa Kỳ (University of California, Berkeley, U.S.): http://www.manar.edu.vn.

Chương trình MANAR nhằm mục tiêu: (i) Đào tạo các tiến sỹ theo chuẩn mực quốc tế thông qua mô hình mentoring toàn cầu; (ii) Thực hiện những nghiên cứu đỉnh cao công bố được trong các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; (iii) Tạo môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

Năm 2016, chương trình tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 1 vào tháng 5/2016 và đợt 2 vào tháng 10/2016 với tổng chỉ tiêu 10 NCS.

  • QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

- Nghiên cứu sinh không phải đóng học phí và được cấp học bổng trong thời gian đào tạo chính thức. Những NCS có thành tích xuất sắc sẽ được hỗ trợ kinh phí du học tại Đại học California, Berkeley hoặc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrance Berkeley, Hoa Kỳ. Ngoài ra các NCS sẽ được tạo điều kiện đi thực tập tại các phòng thí nghiệm nước ngoài tại Viện Nghiên cứu Khoa học Vật liệu, Nhật Bản (National Institute for Materials Science, Japan - NIMS); Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

- Sau khi tốt nghiệp NCS có trách nhiệm làm việc tối thiểu 3 năm tại Trung tâm MANAR hoặc các đơn vị của ĐHQG TP.HCM nếu Trung tâm MANAR và các đơn vị có nhu cầu.

- Nghiên cứu sinh được tuyển chọn có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy, quy chế của ĐHQG-HCM và cơ sở đào tạo. Nghiên cứu sinh tự ý chấm dứt chương trình mà không có sự đồng ý của cơ sở đào tạo phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo.

 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

1.1. Điều kiện văn bằng: người dự tuyển thuộc 1 trong 3 đối tượng sau

-       Có bằng thạc sĩ các ngành hóa học, vật liệu và các ngành liên quan.

-       Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại giỏi (≥ 8) các ngành hóa học, vật liệu và các ngành liên quan.

-       Đối với người tốt nghiệp đại học Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) hoặc Chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng các ngành hóa học, vật liệu và các ngành liên quan thì phải có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên.

1.2. Đề cương nghiên cứu:

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển về vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận trình bày từ 3-4 trang trên khổ A4 (phụ lục 1).

1.3.      Cán bộ hướng dẫn

-       Được tối thiểu một giảng viên có trình độ tiến sĩ của các đơn vị thuộc ĐHQG-HCM đồng ý hướng dẫn.

-       Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn (danh sách cán bộ khoa học và hướng nghiên cứu tham khảo tại (phụ lục 2)

1.4.      Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các viện có cùng ngành với người dự tuyển. Người hướng dẫn có thể viết thư giới thiệu cho người dự tuyển nhưng chỉ được tối đa 01 thư giới thiệu từ người hướng dẫn.

1.5.      Người dự tuyển phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6.      Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (Địa phương xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ).

2.   TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

2.1.      Trình độ ngoại ngữ

2.1.1. Thi môn ngoại ngữ: Người dự tuyển chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1.2 thì phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2016- đợt 1. Điểm thi môn ngoại ngữ phải đạt ≥ 60 điểm. Người dự tuyển được chọn đăng ký thi 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

2.1.2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

đ) Có chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh đạt trình độ B2 do 1 trong 6 đơn vị đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cấp gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG HN; Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm-HCM; Trung tâm SEAMEO. Chứng chỉ/ Chứng nhận phải còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

e) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:

e.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

IELTS

(*)

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(L-R)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

(**)

5.5

PBT/ITP: 500

CBT: 173

iBT: 61

600

First FCE

Busines Vantage

60

251

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

e.2. Một số tiếng khác:

 

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau B2

B2

TestDaF level 4

HSK cấp độ 4

JLPT   N2

2.2.      Phỏng vấn xét tuyển: Người dự tuyển trình bày đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh. Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, học lực và khả năng nghiên cứu. Hướng đề tài và đề cương nghiên cứu phải phù hợp với chuyên ngành dự tuyển và có tính mới trong nghiên cứu. Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

2.3.      Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2016- đợt 1.

3. CHỈ TIÊU CẤP HỌC BỔNG:  10 suất

 

4. NGÀNH XÉT TUYỂN:

- Tên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý - chuyên ngành MANAR

- Mã ngành:  62 44 01 19

5. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

6.1. Hồ sơ dự tuyển:

-          Thời gian phát hồ sơ từ ngày 3/3/2016 đến 16g ngày 4/4/2016. (giờ hành chính)

-          Người dự tuyển liên hệ mua hồ sơ xét tuyển tại trung tâm MANAR hoặc phòng ĐT sau đại học trường ĐHKH Tự nhiên hoặc download trên website theo đường link sau: http://www.hcmus.edu.vn hoặc www.manar.edu.vn.

-          Hồ sơ gồm:

+   Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 1)

+   01 Bản sao bằng ĐH, 01 bản sao bảng điểm ĐH;

+   01 Bản sao bằng Thạc sĩ, 01 bản sao bảng điểm Cao học (nếu có);

+   01 Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (theo mục 2.1.2);

+   Bản sao bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);

+   Bài luận về hướng nghiên cứu;

+   Các công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh (nếu có, Người chưa có bằng thạc sĩ bắt buộc phải có ít nhất 1 bài báo KH);

+   Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học cùng ngành có học vị tiến sĩ trở lên (mẫu 2)

+   Giấy khám sức khỏe (tại phòng khám đa khoa Quận, TP còn trong thời hạn 12 tháng);

+   Lý lịch khoa học có dán ảnh 3x4 (mẫu 3);

+   Sơ yếu lý lịch (mẫu 4)

+   Giấy đồng ý của Cán bộ hướng dẫn (mẫu 5)

(bản sao văn bằng, bảng điểm phải được thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ không cần sao y và phải đem theo bản chính để đối chiếu)

6.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:

-          Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 21/3/2016 đến 16g ngày 8/4/2016 (giờ hành chính)

-          Người dự tuyển nộp hồ sơ tại:

+   Trung tâm MANAR, lầu 2 tòa nhà Trường Phổ thông Năng khiếu, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

+   Phòng ĐT Sau ĐH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM.

6.3. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí thi môn ngọai ngữ: 120.000đ/ người dự tuyển

6.4. Lịch xét tuyển:

- Ngày thi môn ngoại ngữ    : sáng ngày 15/5/2016

- Ngày phỏng vấn xét tuyển : 16/5/2016 – 21/5/2016 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 4/2016)

7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (phụ lục 3)

 

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn, www.manar.edu.vn;

 

Nơi nhận:

- ĐHQG-HCM (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Các cơ quan, Trường, Viện, ..

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Lê Quan


 Phụ lục 1: Mẫu trang bìa báo cáo

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

BÀI LUẬN BÁO CÁO PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

Họ và tên người dự tuyển:

Tên đề tài luận án/ hướng nghiên cứu:

Ngành và mã ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý - 62440119

Chuyên ngành: Vật liệu cấu trúc nano và phân tử (MANAR)

Cán bộ hướng dẫn:

          Hướng dẫn chính:

                   Cơ quan công tác:

Hướng dẫn phụ (nếu có):

                   Cơ quan công tác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 201


Phụ lục 1: Hướng dẫn viết nội dung báo cáo

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN BÁO CÁO

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

 

-       Đề cương báo cáo được viết bằng tiếng Anh, trình bày 1 mặt trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, Times New Roman; Canh lề trên, dưới, phải trái 2.5 cm; đóng bìa theo mẫu và không được đóng gáy xoắn.

-       Người dự tuyển trình bày báo cáo bằng power-point.

-       Bài luận gồm những nội dung chính sau đây:

I.   Phần 1: Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

1.    Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

2.    Giới thiệu tổng quan về các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã có đến nay về vấn đề khoa học mà đề tài đề cập đến

3.    Mục đích nghiên cứu của luận án

4.    Đối tượng, phương pháp nghiên cứu

5.    Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

6.    Dự kiến kết quả đạt được

  1. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

8.    Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

II.Phần 2: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập

  1. Kinh nghiệm của người dự tuyển: về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác; kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân người dự tuyển trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…
  2. Dự kiến kế hoạch học tập và thời gian thực hiện đề tài luận án
  3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi người dự tuyển đăng ký dự tuyển).
  4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.
  5. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
  6. Đề xuất người hướng dẫn

 

 


 

Phụ lục 2

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CÓ THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

Stt

Họ và tên

Hướng nghiên cứu

Số NCS nhận HD

Email

1

GS.TS. Omar Yaghi

Vật liệu khung cơ kim

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

2

TS. Hiroyasu Furukawa

Vật liệu khung cơ kim

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

3

PGS.TS. Hoàng Dũng

Vật lý chất rắn

2

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

4

GS.TS. Lưu Cẩm Lộc

Hóa xúc tác

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

5

GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam

Vật liệu khung cơ kim

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

6

TS. Trương Vũ Thanh

Vật liệu khung cơ kim

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

7

TS. Đỗ Ngọc Sơn

Mô phỏng vật liệu

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

8

TS. Phạm Trần Nguyên Nguyên

Hóa tính toán

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

9

TS. Tôn Thất Quang

Hóa xúc tác

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

10

TS. Phan Bách Thắng

Vật liệu

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

11

GS.TS. Lê Ngọc Thạch

Hóa hữu cơ

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

12

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thoa

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

13

PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

14

TS. Trần Văn Mẫn

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

15

TS. Lê Mỹ Loan Phụng

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

16

TS. Hồ Thị Cẩm Hoài

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

17

TS. Cổ Thanh Thiện

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

18

TS. Hoàng Ngọc Cường

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

19

TS. Nguyễn Công Tránh

Hóa lý

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

20

TS. Nguyễn Quốc Chính

Hóa vô cơ

1

Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

21

TS. Phạm Cao Thanh Tùng

Hóa hữu cơ

1

 

 

 


 

Phụ lục 3

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1.    Kiến thức chung:

-        Triết học (3 TC)

-        Ngoại ngữ: theo qui định chuẩn đầu ra của ĐHQG-HCM

2.    Kiến thức chuyên môn:

a)   Phần 1: Các môn học bổ sung gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ thuộc ngành Hóa lý thuyết và hóa lý dành cho các đối tượng: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành gần; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp.

Đối với những học viên chưa có bằng ThS sẽ phải học bổ sung 18 tín chỉ tương ứng chương trình đào tạo ThS do Ban điều hành chương trình MANAR quy định.

b)   Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

Các học phần này phải đuợc hoàn tất trong 24 tháng đầu đối với NCS đã có bằng thạc sĩ và trong 46 tháng đầu đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ.

-          Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao: 2 tín chỉ

-          Học phần ở trình độ tiến sĩ: gồm các môn học chuyên ngành MANAR. Nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ với tổng khối lượng là 12 tín chỉ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là học phần căn bản cung cấp những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành.

-          Các chuyên đề tiến sĩ: Nghiên cứu sinh phải hoàn thành 02 (hai) chuyên đề tiến sĩ với tổng khối lượng 6 tín chỉ. Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

-          Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết

c)   Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

Trong hai năm đầu, nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu về khoa học vật liệu và công nghệ nano dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học thuộc ĐHQG-HCM và ĐH California Berkeley.

Từ năm thứ ba, nghiên cứu sinh có thể thực hiện nghiên cứu theo các phương án:

+   Thực hiện nghiên cứu trong nước dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học Việt Nam và Đại học California, Berkeley Hoa Kỳ (UCB); Viện Nghiên cứu Khoa học Vật liệu, Nhật Bản (National Institute for Materials Science, Japan - NIMS); Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

+   Những nghiên cứu sinh có kết quả học tập xuất sắc sẽ được cử sang học tập tại UCB, NIMS, KAIST và thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học tại đây.

Luận án tiến sĩ: Luận án được viết bằng tiếng Anh, trình bày trước Hội đồng khoa học quốc tế. Tóm tắt luận án có 2 bản chính thức tương đương bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong quá trình học tập, nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được công bố, hoặc được chấp nhận đăng trong ít nhất 01 (một) bài báo có phản biện khoa học độc lập trên các tạp chí khoa học quốc tế được xếp hạng theo ISI, trong đó nghiên cứu sinh là tác giả chính.

7.2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung. Đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.

7.3. Văn bằng: Văn bằng tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý - chuyên ngành MANAR, mã ngành 62440119 do Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG.HCM cấp

 

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ:

Cô. Lại Thị Hoa: SĐT: 01689065724, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ;

Mr. Kyle Cordova: Email:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab