Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
untitled-1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016 ngành Khoa học Vật liệu (Chương trình liên kết đào tạo với PTN Nano-ĐHQG.HCM) In E-mail
07/03/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  164 /KHTN-SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3  tháng  3  năm 2016

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2016

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

           

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên-HCM

và Phòng Thí nghiệm Nano- ĐHQG.HCM

(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao; www.hcmlnt.edu.vn)

 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau:

a.    Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành Khoa học vật liệu.

b.    Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) thuộc ngành gần với ngành Khoa học vật liệu.

c.   Tốt nghiệp chương trình đào tạo “Kỹ sư Chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV)” được các trường Đại học Pháp xem tương đương trình độ thạc sĩ và phải có ít nhất 2 bài báo đăng trên các Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế hoặc Tạp chí KHCN.

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần (phụ lục 1)

1.2.      Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn):

- Bài luận phải được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại (phục lục 2)

- Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

1.3.      Cán bộ hướng dẫn (đính kèm): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn và có tên trong danh sách đồng ý nhận hướng dẫn (phục lục 3). Ngoài ra người dự tuyển có thể đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này, trường hợp này người dự tuyển phải nộp lý lịch khoa học của người hướng dẫn cho phòng ĐT Sau đại học của Trường để làm cơ sở xét duyệt danh sách cán bộ hướng dẫn.

1.4.      Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Người hướng dẫn có thể viết thư giới thiệu cho người dự tuyển nhưng chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ người hướng dẫn. 

1.5.      Thâm niên công tác: không bắt buộc.

1.6.      Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

1.7.      Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 2 thông báo này.

2.   TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

1.1.      Môn Ngoại ngữ:

2.1.1. Thi môn ngoại ngữ: Người dự tuyển chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1.2 thì phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2016- đợt 1. Điểm thi môn ngoại ngữ phải đạt ≥ 60 điểm. Người dự tuyển được chọn đăng ký thi 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung.

2.1.2.. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.

đ) Có chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh đạt trình độ B2 do 1 trong 6 đơn vị đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cấp gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG HN; Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm-HCM; Trung tâm SEAMEO. Chứng chỉ/ Chứng nhận phải còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

e) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau:

e.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)

IELTS

(*)

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC

(L-R)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

VNU-EPT

(**)

5.5

PBT/ITP: 500

CBT: 173

iBT: 61

600

First FCE

Busines Vantage

60

251

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

e.2. Một số tiếng khác:

 

tiếng Nga

tiếng Pháp

tiếng Đức

tiếng Trung

tiếng  Nhật

TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau B2

B2

TestDaF level 4

HSK cấp độ 4

JLPT   N2

1.2.   Phỏng vấn xét tuyển:

Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, …. Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

1.3.   Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh:

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu năm 2016.

3.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, VÀ LỆ PHÍ:

3.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

- Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ dự tuyển từ ngày 3/3/2016 đến 16g ngày 4/4/2016. (giờ hành chánh) tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KH Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM) hay Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano - ĐHQG.HCM (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức)

- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 21/3/2016 đến 16g ngày 8/4/2016 (giờ hành chánh) tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KH Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

v  Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 4/2016, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 22/4/2016 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng thạc sĩ, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TN trước ngày 30/5/2016, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TN sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

v  Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 27/5/2016. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không dự thi môn ngọai ngữ sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn

3.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí thi môn ngọai ngữ: 120.000đ/ người dự tuyển

3.3. Lịch xét tuyển:

- Ngày thi môn ngoại ngữ    : sáng ngày 15/5/2016

- Ngày phỏng vấn xét tuyển : 16/5/2016 – 21/5/2016 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 4/2016)

4. CHỈ TIÊU: 5 chỉ tiêu (danh sách CB nhận hướng dẫn NCS – trang 5)

5. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (phụ lục 4)

 

Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn;  www.hcmlnt.edu.vn

 

Nơi nhận:

- ĐHQG-HCM (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để báo cáo)

- Các cơ quan, Trường, Viện, ..

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Lê Quan


 

 

 

 

Hướng dẫn viết nội dung bài luận báo cáo

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN BÁO CÁO

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

 

-       Bài luận báo cáo được trình bày 1 mặt trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, Times New Roman; Canh lề trên, dưới, phải trái 2.5 cm; đóng bìa theo mẫu và không được đóng gáy xoắn.

-       Người dự tuyển trình bày báo cáo bằng power-point.

-       Bài luận gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phần 1: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập: (dài 3 - 4 trang)

1. Lý do lựa chọn đ tài, lĩnh vực nghiên cứu.

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

5. Kinh nghiệm của người dự tuyển:  về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác; kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân người dự tuyển trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.

 

II. Phần 2: Giới thiệu khái quát đề tài/ hướng nghiên cứu luận án tiến sĩ (dài 4 - 5 trang)

1.    Tên đề tài/ hướng nghiên cứu

2.    Mục tiêu nghiên cứu của luận án

3.    Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài/ hướng nghiên cứu

4.    Tóm tắt nội dung nghiên cứu luận án

  1. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án

 

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
dhkhtn_gif_01.gif
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab