Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
In E-mail

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ QUỐC TẾ

 Để công tác quản lý Quan hệ Quốc tế được đầy đủ và chính xác, phòng QHQT-QLDA kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Giám đốc các Trung tâm, các Trưởng phòng Thí nghiệm (do trường quản lý) lưu ý thực hiện các quy trình sau:

 1. Thư mời: nếu khách cần thư mời của trường, đơn vị cần cung cấp cho phòng QHQT-QLDA các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị của đơn vị (mau_thu_moi_htqt);

- Lý lịch khoa học (CV) của khách mời;

Thời gian trả kết quả: sau 02 ngày nhận đủ giấy tờ.

 

2. Visa: nếu khách cần visa nhập cảnh, hồ sơ của khách gồm:

- Giấy đề nghị của đơn vị (mau_nhap_canh_htqt);

- Photo hộ chiếu của khách;

- CV của khách;

- Bảng điểm (đối với sinh viên đến trường thực tập/học tập/nghiên cứu);

Thời gian trả kết quả: sau 03 ngày nhận đủ hồ sơ.

- CBVC phụ trách nộp hồ sơ xin visa cho khách mang hồ sơ gốc và liên hệ với phòng TCHC để làm giấy giới thiệu.

 

*** Lưu ý:

- Trường hợp khách đến làm việc với các đơn vị từ 03 ngày trở lên bằng visa du lịch, hoặc khách mời của đơn vị khác đến làm việc (báo cáo học thuật, seminar, giảng dạy), đơn vị photo lại hộ chiếu của khách và gửi cho phòng trước khi kết thúc. Chậm nhất là 10 ngày  sau chuyến viếng thăm của khách, cần báo cáo cho phòng QHQT-QLDA theo mẫu (mau_bao_cao_htqt ).

- Trường hợp khách làm việc với đơn vị trong ngày, đơn vị điền thông tin về buổi làm việc theo mẫu (mau_bao_cao_htqt).

 

3. Đi học tập/công tác tại nước ngoài:

3.1. Đi học tập/công tác dài hạn tại nước ngoài (trên 3 tháng):

a. Trước khi đi công tác:

- CBVC nộp các giấy tờ sau về phòng QHQT-QLDA:

+ Đơn xin đi đào tạo/công tác dài hạn ở nước ngoài (mau_d-01_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_dai_han) có xác nhận của trưởng Bộ môn, trưởng khoa hoặc trưởng đơn vị các phòng, ban, PTN thuộc trường;

+ Thư mời/Giấy báo nhập học (photo bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

- Phòng QHQT-QLDA sẽ kiểm tra, xác nhận và liên hệ với CBVC để nhận lại hồ sơ.

- Sau đó, CBVC nộp toàn bộ hồ sơ có xác nhận của các đơn vị liên quan đến phòng TCHC, bao gồm:

     + Đơn xin đi đào tạo/công tác dài hạn ở nước ngoài (có xác nhận của phòng QHQT-QLDA);

     + Thư mời (photo bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

     + Lý lịch khoa học (có dán hình và xác nhận của Phòng KHCN);

     + Cam kết đóng góp (mau_d-05_cam_ket_dong_gop);

    + Đối với các trường hợp được cử đi học tại nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước (NSNN) và diện Hiệp định thuộc diện xét bồi hoàn kinh phí đào tạo phải nộp cam kết bảo lãnh (mau_d-06_cam_ket_bao_lanh) và giấy triệu tập của Bộ GD-ĐT.  

- Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ hợp lệ, hẹn thời gian trả kết quả. 

*** Lưu ý: Các trường hợp đi công tác học tập dài hạn ở nước ngoài trên 6 tháng phải có xác nhận không nợ kinh phí chưa quyết toán với Phòng KHTC, không nợ đề tài NCKH chưa nghiệm thu.  

b. Gia hạn học tập, công tác tại nước ngoài:

- CBVC nộp các giấy tờ sau về phòng QHQT-QLDA:

+ Đơn xin gia hạn học tập, công tác tại nước ngoài (mau_d-07_don_xin_gia_han_hoc_tap-cong_tac_tai_nuoc_ngoai);

+ Thư đồng ý gia hạn (photo bản gốc và bản dịch).

Phòng QHQT-QLDA sẽ kiểm tra, xác nhận và liên hệ với CBVC để nhận lại hồ sơ.

- Sau đó, CBVC nộp toàn bộ hồ sơ có xác nhận của các đơn vị liên quan đến phòng TCHC, bao gồm:

     + Đơn xin gia hạn (có xác nhận của phòng QHQT-QLDA);

     + Thư đồng ý gia hạn (photo bản gốc và bản dịch);

     + Lý lịch khoa học (có dán hình và xác nhận của Phòng KHCN);

     + Cam kết đóng góp (mau_d-05_cam_ket_dong_gop); 

c. Sau khi đi học tập/công tác nước ngoài về, làm hồ sơ tiếp nhận:

- CBVC gửi các giấy tờ sau về phòng QHQT-QLDA:

+ Đơn xin tiếp nhận về Trường sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài (mau_d-03_don_xin_tiep_nhan_dai_han);

+ Photo quyết định cử đi đào tạo/công tác + gia hạn (nếu có).

+ Văn bằng, bản dịch Tiếng Việt của văn bằng;

+ Biên nhận đã nộp luận án cho Thư viện Tổng hợp;

+ Giấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc giấy cam kết trong thời gian đào tạo ở nước ngoài không vi phạm pháp luật;

+ Lý lịch khoa học, có dán ảnh và xác nhận của Phòng Khoa học Công nghệ;

- Phòng QHQT-QLDA sẽ kiểm tra, xác nhận và liên hệ với CBVC để nhận lại hồ sơ.

- Sau đó, CBVC nộp toàn bộ hồ sơ có xác nhận của các đơn vị liên quan đến phòng TCHC.

- Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ hợp lệ, hẹn thời gian trả kết quả. 

 

3.2. Đi học tập/công tác ngắn hạn tại nước ngoài (dưới 3 tháng):

a. Trước khi đi công tác:

- Nộp các giấy tờ sau về phòng QHQT-QLDA:

+ Đơn xin đi công tác (mau_d-02_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_ngan_han) có xác nhận của trưởng Bộ môn, trưởng khoa hoặc trưởng đơn vị các phòng, ban, PTN thuộc trường;

+ Thư mời tham dự hội nghị, hội thảo…( photo bản gốc và bản dịch tiếng Việt);

- Phòng QHQT-QLDA sẽ kiểm tra, xác nhận và liên hệ với CBVC để nhận lại hồ sơ.

- Nếu kinh phí đi công tác do Trường cấp, phải có xác nhận của phòng chức năng và Hiệu trưởng duyệt.

- CB-VC nộp toàn bộ giấy tờ có xác nhận của các đơn vị liên quan đến Phòng TCHC;

- Phòng TCHC nhận và kiểm tra hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.


b. Sau khi đi công tác về, làm hồ sơ tiếp nhận:

- CBVC nộp các giấy tờ sau cho phòng QHQT-QLDA:

+ Đơn xin tiếp nhận về Trường sau khi đã hoàn thành chương  trình đào tạo/công tác ngắn hạn tại nước ngoài (mau_d-04_don_xin_tiep_nhan_ngan_han);

+ Photo quyết định cử đi đào tạo/công tác + gia hạn;

+ Báo cáo kết quả chuyến đi công tác học tập ngắn hạn ở nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận, văn bằng (nếu có); 

- Phòng QHQT-QLDA sẽ kiểm tra, xác nhận và liên hệ với CBVC để nhận lại hồ sơ.

- Sau đó, CBVC nộp toàn bộ hồ sơ có xác nhận của các đơn vị liên quan đến phòng TCHC.

- Phòng TCHC kiểm tra hồ sơ hợp lệ, hẹn thời gian trả kết quả.

4. Tổ chức Hội thảo - Hội nghị khoa học, khóa học, đào tạo quốc tế:

Trước khi tổ chức

Đơn vị cần chuẩn bị các nội dung sau để gửi cho Phòng QHQT trước khi tổ chức hội thảo, lớp chuyên đề chậm nhất là 1 tháng

 • Công văn xin tổ chức hội thảo, lớp học chuyên đề (Mẫu HTQT 3A)

 • Công văn xin Trường hỗ trợ (nếu cần)
 • Chương trình hội thảo, lớp học chuyên đề
 • Bảng dự trù kinh phí tổ chức
 • Văn bản cam kết tài trợ của đối tác nước ngoài

Trong quá trình tổ chức

 • Trường (Phòng QHQT) chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo, lớp học chuyên đề sau khi có công văn đề nghị của các đơn vị.
 • Đơn vị phải thực hiện các công việc được Trường phân công.
 • Trước khi hội thảo được tổ chức Phòng QHQT sẽ có buổi làm việc với đơn vị để bàn về những công việc cụ thể hơn.

* Ghi chú: Nếu khách đến tham dự hội thảo là người nước ngoài Khoa, Trung tâm phải làm theo quy định ở mục 1.

Sau khi tổ chức 

Đơn vị phải gửi báo cáo cho Trường theo (Mẫu HTQT 3B) ngay sau khi hội thảo kết thúc.

Quyết toán kinh phí tạm ứng cho Phòng Tài vụ (nếu có).

 

5. Ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài (hoặc đối tác nước ngoài có cơ sở tại VN)

Trước khi ký kết

Đơn vị gởi thông tin cho Phòng QHQT:

 • Năng lực của đối tác (Mẫu HTQT 4A) kèm theo minh chứng

 • Dự thảo văn bản ký kết
 • Cùng với Phòng QHQT đàm phán với đối tác để hoàn chỉnh văn bản ký kết
 • Danh sách người tham dự buổi ký kết (nếu có)
 • Danh sách cơ quan/báo chí tham dự buổi ký kết (nếu có)

Sau khi ký kết

Gởi Phòng QHQT bản ký kết chính thức. Phòng QHQT gởi lại đơn vị bản photo.

Hàng năm các đơn vị gởi báo cáo cho Phòng QHQT về kết quả hợp tác (Mẫu HTQT 4B) có kèm theo minh chứng.

 

6. Công nhận học giả khách mời (visiting scholars) công tác tại Trường ĐH KHTN:

Để được công nhận

Ban giám hiệu Trường ĐH KHTN sẽ cấp Giấy Quyết định công nhận Học giả khách mời (HK) công tác tại Trường KHTN (bằng tiếng Anh) với yêu cầu:

 • HK phải có học hàm đúng như tại trường/viện đang công tác hoặc đã về hưu.
 • HK tham gia trực tiếp giảng dạy / đồng hướng dẫn / đồng nghiên cứu khoa học trong thời gian dài (trên 1 tháng/năm) và thường xuyên tại Trường ĐH KHTN.
 • HK sau khi được công nhận sẽ được xem như là thành phần trong đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa/Bộ môn (được ghi tên trong tài liệu giới thiệu của đơn vị, được sử dụng logo của Trường trong danh thiếp,...).

Quy trình

Đơn vị gởi cho Phòng QHQT:

 • Thư giới thiệu, đề nghị công nhận HK công tác tại Trường ĐH KHTN (Mẫu HTQT 5A).

 • Lý lịch khoa học của HK

Các hoạt động liên quan đến đào tạo cần liên hệ với Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo Sau ĐH.

Nếu vì một lý do nào đó đơn vị không còn hợp tác với HK nữa, Trưởng đơn vị viết báo cáo đề nghị thôi công nhận và gởi về Phòng QHQT.

Hàng năm đơn vị gởi báo cáo về các hoạt động khoa học của HK cho Phòng QHQT theo (Mẫu HTQT 5B)

 

7. Công nhận Học giả Quốc tế Danh dự:

Để được công nhận

Ban giám hiệu Trường ĐH KHTN sẽ cấp Giấy Quyết định công nhận Học giả Quốc tế Danh dự công tác tại Trường ĐH KHTN (bằng tiếng Anh) với yêu cầu:

 • Học giả Quốc tế Danh dự phải có học hàm đúng như tại trường/viện đang công tác hoặc đã về hưu.
 • Học giả Quốc tế Danh dự đã có đóng góp nổi bật hoặc hiệu quả về một trong các khía cạnh sau đây: (i) Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Trường; (ii) Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cán bộ của Trường; (iii) Nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường.

Thời gian cần thiết để xét và cấp Giấy Quyết định công nhận Học giả Quốc tế Danh dự là 10 ngày làm việc.

Quy trình

Đơn vị gởi cho Phòng QHQT:

 • Thư giới thiệu, đề nghị công nhận Học giả Quốc tế Danh dự (Mẫu HTQT 6).

 • Lý lịch khoa học của Học giả Quốc tế Danh dự

 

8. Cấp giấy chứng nhận cho sinh viên quốc tế đã học, nghiên cứu tại Trường ĐH KHTN:

Trước khi tổ chức khóa học đơn vị cần hoàn thành các quy trình trong mục 3.

Để cấp giấy chứng nhận cho học viên nước ngoài đơn vị cần thêm các thông tin (ngoài mục 3):

Bản đánh giá kết quả học tập của học viên: Bảng điểm, báo cáo khoa học,...

Giấy chứng nhận (bằng tiếng Anh) sẽ được cấp sau 4 ngày.

  

 

 

Cập nhật ( 09/10/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab