Giới thiệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiênĐHQG-HCM sẽ tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ 10 vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại trường, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM.


Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, và các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực chuyên môn tại Hội nghị Khoa học lần thứ 10:

  • ToánTin học 

  • Vật lý – Hải dương học

  • Hóa học

  • Sinh học và Công nghệ Sinh học

  • Địa chất

  • Môi trường

  • Công nghệ Thông tin – Truyền thông

  • Điện tửViễn thông

  • Khoa học Vật liệu