Tiểu ban Toán - Tin Học
PHÂN BAN:
    1. Toán lý thuyết
    2. Toán Ứng dụng và Tin học


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

GS.TS. Đặng Đức Trọng

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2
TS. Huỳnh Quang VũPhó Tiểu ban This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

GS.TS. Bùi Xuân Hải

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Trịnh Anh Ngọc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS.TS. Phạm Thế Bảo

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6
TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Bùi Xuân Thắng

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Liên hệ gởi bài:
ThS. Bùi Xuân Thắng
Phòng F08, Khoa Toán – Tin học, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 090 8606614
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Toán–Tin học: http://www.math.hcmus.edu.vn/