Tiểu ban Vật lý - Hải dương học

PHÂN BAN:

    1. Vật lý Kỹ thuật
    2. Địa Vật lý - Hải dương học


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Huỳnh Văn Tuấn

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Trần Quang Trung

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TS. Huỳnh Trúc Phương

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ gởi bài:
ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn  (Hướng Vật lý - Vật lý Kỹ thuật)
Phòng A01, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08)38355272 - 0919 786248                       ,
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Hoàng Phong  (Hướng Hải dương học)
Phòng B33, BM Hải dương học, Khoa Vật lý- Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08)38358463 - 0122 9085334                        ,
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Vật lý- Vật lý Kỹ thuật : http://www.phys.hcmus.edu.vn/