Tiểu ban Hóa học

PHÂN BAN:

  1. Hóa hữu cơ
  2. Hóa lý và Hóa lý thuyết
  3. Hóa học Polymer
  4. Hóa phân tích
  5. Hóa vô cơ
  6. Hóa dược


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Nguyễn Tuyết Phương

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Hoàng Ngọc Cường

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Trần Văn Mẫn

Ủy viên

tvman@hcmus.edu.vn

7

TS. Trần Thị Như Trang

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8
TS. Nguyễn Trí Hiếu
Thư ký This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ gởi bài:
TS. Nguyễn Trí Hiếu
Phòng I69A, Khoa Hóa học, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 090 9597711
Email: ntrhieu@hcmus.edu.vn

Website Khoa Hóa học: http://www.chem.hcmus.edu.vn/