Tiểu ban Sinh học và Công nghệ Sinh học


PHÂN BAN:

  1. Sinh học và Công nghệ Sinh học Thực vật
  2. Công nghệ Sinh học Động vật và Tế bào gốc
  3. Sinh hóa
  4. Vi Sinh
  5. Sinh thái và Đa dạng Sinh học
  6. Sinh học phân tử và ứng dụng
  7. Quốc tế

Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

TS. Nguyễn Trí Nhân

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Trương Hải Nhung

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Bùi Văn Lệ

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Lưu Thị Thanh Nhàn

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Phạm Lê Bửu Trúc

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Liên hệ gởi bài:

ThS. Phạm Lê Bửu Trúc

Phòng F06, Khoa Sinh học, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 01256554655
Website Khoa Sinh học: http://www.biology.hcmus.edu.vn/