Tiểu ban Địa Chất

PHÂN BAN:

    1. Địa chất, Dầu khí và Khoáng sản
    2. Địa chất Thủy văn, Địa chất Công trình và Địa chất Môi trường

Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

TS. Nguyễn Kim Hoàng

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Phạm Trung Hiếu

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3
PGS.TS. Huỳnh Ngọc Sang

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4

TS. Lê Đức Phúc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Bùi Thị Luận

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6
ThS. Ngô Thị Phương Uyên

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ gởi bài:
ThS. Nguyễn Thùy Dung
Phòng C03, Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 0988959099 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Địa chất: http://www.geology.hcmus.edu.vn/