Tiểu ban Môi Trường

PHÂN BAN:

    1. Khoa học Môi trường
    2. Quản lý Môi trường và Tin học Môi trường
    3. Công nghệ và Kỹ thuật Môi trường


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

TS. Tô Thị Hiền

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Lê Tự Thành

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Hà Quang Hải

Ủy viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Trương Thanh Cảnh

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Dương Thị Thúy Nga

Ủy viên

dttnga@hcmus.edu.vn

6

TS. Ngô Thị Thuận

Ủy viên

ntthuan@hcmus.edu.vn

7

ThS. Lê Thị Bạch Linh

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Liên hệ gởi bài:
ThS. Lê Thị Bạch Linh
Phòng C14, Khoa Môi trường, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 38304379 - 0982655522
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Môi trường: http://www.environment.hcmus.edu.vn/