Tiểu ban Công nghệ Thông tin

PHÂN BAN: không có.

Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

PGS.TS. Trần Đan Thư

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

PGS.TS. Đồng Thị Bích Thủy

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Lê Hoài Bắc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

PGS.TS. Hồ Bảo Quốc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. c

6

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7
TS. Đinh Bá TiếnThư ký This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ gởi bài:
TS. Đinh Bá Tiến
Phòng I63, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Công nghệ Thông tin: http://www.fit.hcmus.edu.vn