Tiểu ban Điện tử - Viễn Thông

PHÂN BAN:

    1. Điện tử.
    2. Máy tính – Hệ thống nhúng.
    3. Viễn thông – mạng.


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

TS. Huỳnh Hữu Thuận

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. Bùi Trọng Tú

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

GS.TS. Đinh Sỹ Hiền

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Lê Hữu Phúc

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6TS. Lê Đức Hùng
Ủy viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Đặng Lê Khoa

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ gởi bài:
ThS. Đặng Lê Khoa
Phòng E106, Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4,Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 093 8309 013
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Điện tử - Viễn thông: http://www.fetel.hcmus.edu.vn/