Tiểu ban Khoa học Vật liệu

PHÂN BAN:

    1. Vật liệu Nano & Linh kiện Màng mỏng
    2. Vật liệu Polymer/Composite/Nanocomposite & Y Sinh


Ban tổ chức Tiểu ban:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email liên lạc

1

PGS.TS. Lê Văn Hiếu

Trưởng Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

PGS.TS. Phan Bách Thắng

Phó Tiểu ban

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

TS. Hà Thúc Chí Nhân

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

TS. Hoàng Thị Đông Quỳ

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS.  Nguyễn Thái Ngọc Uyên

Ủy viên

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS.  Lê Viết Hải

Ủy viên This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

ThS. Phạm Văn Việt

Thư ký

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Liên hệ gởi bài:
ThS. Phạm Văn Việt
Phòng F300, Khoa Khoa học Vật liệu, Trường ĐH KHTN Tp. HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM
Điện thoại: 01688699991
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website Khoa Khoa học Vật liệu:  http://www.ms.hcmus.edu.vn/