Liên hệ

Địa chỉ liên hệ Ban Thư ký Hội nghị:

TS. Nguyễn Hoàng Chương, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiênĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: (84-8) 38300529, (84-8) 62884499/1400 ;  Fax: (84-8) 38350096

            E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

               Website: http://web.hcmus.edu.vn/hnkh/