Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo về kết quả tham gia SHCD đầu năm, năm học 2015-2016 (đợt bổ sung) In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 40/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TPHCM, ngày 20 tháng 5  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm,

 năm học 2015 - 2016 (Đợt bổ sung)

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Đầu năm, năm học 2015-2016 (đợt bổ sung) đối với sinh viên khóa 2014 (bậc Cao đẳng) và khóa 2013, 2014 (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  •  Sinh viên tham gia đầy đủ 02 chuyên đề và có điểm kiểm tra từ 70 điểm trở lên sẽ được công nhận là Đạt trong đợt này.

v  Danh sách Đạt (Xem tại đây)

  • Sinh viên tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề hoặc có điểm kiểm tra dưới 70 điểm sẽ không có tên trong Danh sách trên và xem như Không Đạt trong đợt này. 

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 23/5 đến 26/5/2016.

 

** Những sinh viên thuộc đối tượng phải tham gia SHCD Đầu năm, năm học 2015-2016 nhưng không có tên trong Danh sách Đạt ở trên và Danh sách Đạt trong đợt 1 sẽ xem như Không Đạt.

Hình thức xử lý đối với sinh viên không đạt theo quy định của Nhà trường.


 

 

 Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

Cập nhật ( 20/05/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab