Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
2.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 23/5/2016 đến 27/5/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH CÔNG TÁC

(Tuần 23/5/2016 đến 27/5/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 23/5/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12

09:00

Họp công tác CDIO

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào Tạo chuẩn bị)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học sử dụng Phòng F.102 từ ngày 23/5/2016 đến 3/6/2016

 

THỨ BA NGÀY 24/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp xây dựng chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào Tạo chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 25/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ NĂM NGÀY 26/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tham dự Hội thảo Kiểm định chất lượng giáo dục và công tác tổ chức, hành chính.

Địa điểm: Hội trường I

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Thái Vũ Bình chuyên ngành Môi trường đất và nước

Địa điểm: I.44

08:30

Lễ tốt nghiệp cử nhân đợt tháng 4/2016

Địa điểm: Gỉảng đường 1 (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hoá hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Đoàn Lê Hoàng Tân chuyên ngành Hoá lý thuyết và Hoá lý – hướng MANAR

Địa điểm: Phòng I.69A

13:00

Chi bộ Khoa Học Công Nghệ – Thanh Tra Pháp Chế họp

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ SÁU NGÀY  27/5/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo cho NCS Dương Thúc Huy chuyên ngành Hoá hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.44

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 23/05/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab