Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
co so vat chat_ ptn hoa phan tich_ khoa mt.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/6/2016 đến 11/6/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                     (Tuần 06/6/2016 đến 11/6/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 06/6/2016

 

Hiệu trưởng đi công tác từ 05/6 – 12/6/2016

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102

09:00

     Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

     Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

     Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:30

Họp phòng Khoa Học Công Nghệ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Khoa Học Công Nghệ chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 08/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp xây dựng công tác đào tạo

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào Tạo chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban Khoa Học Công Nghệ chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:30

Họp nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C

Địa điểm: Phòng I.12 (PGS TS Lê Hoàng Thái chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  10/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban Khoa Học Công Nghệ chuẩn bị)

08:00

    Dự Lễ Giao lưu Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016.

Địa điểm: Giảng đường 1

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 05/06/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab