Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
14.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/6/2016 đến 18/6/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                               LỊCH CÔNG TÁC

                                                    (Tuần 13/6/2016 đến 18/6/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 13/6/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn giáo sư Nhật và trình Seminar

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

09:00

    Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

    Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

    Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

     Họp thảo luận với GS Pháp về chương trình Thạc sĩ Toán Ứng dụng

     Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng tuyển sinh sau Đại học

Địa điểm: Phòng I.12

16:00

Tiếp Đại học Singapore

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Quan hệ quốc tế chuẩn bị)

  

THỨ BA NGÀY 14/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 15/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp chương trình đào tạo BGH và các Khoa

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

11:00

Họp đóng góp xây dựng và qui chế của Thành ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 16/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  17/6/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản trị thiết bị chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  18/6/2016

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B

Địa điểm: Phòng I.12 (Tiến sĩ Lê Xuân Thuyên chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 13/06/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab