Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/7/2016 đến 16/7/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                              LỊCH CÔNG TÁC

                                                  (Tuần 11/7/2016 đến 16/7/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 11/7/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo sử dụng Phòng F.102 từ ngày 08/7/2016 đến 12/7/2016

08:00

Ban Giám Hiệu và Phòng Quản Trị Thiết Bị họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản công trình Nhà D1

Thành phần: Ban quản lý dự án, tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công

Địa điểm: Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 12/7/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Phòng Đào tạo sử dụng Phòng F.102 từ ngày 08/7/2016 đến 12/7/2016

 

THỨ TƯ NGÀY 13/7/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 14/7/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

Khoa CNTT tổ chức bảo vệ luận văn cả ngày

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa CNTT chuẩn bị)

10:00

Giới thiệu học bổng Toshiba 2016

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  15/7/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab