Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
4.1.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/8/2016 đến 13/8/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                      LỊCH CÔNG TÁC

                                           (Tuần 08/8/2016 đến 13/8/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 08/8/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng sáng kiến

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

15:00

Họp hội đồng thi đua khen thưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 09/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp với Hàn Quốc (nghiên cứu hợp tác)

Địa điểm: Phòng I.11

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho NCS Phạm Kim Ngọc chuyên ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp chuẩn bị tiếp nhận sinh viên khóa 2016

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Công tác Sinh viên chuẩn bị)

15:00

Đón tiếp đoàn Thanh tra Chính Phủ

Địa điểm: Phòng I.11

 

THỨ TƯ NGÀY 10/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Phỏng vấn xét tuyển chương trình Thạc sĩ ICT & QCF liên kết giữa Trường và Viện JVN

Địa điểm: Phòng I.12 (cả ngày)

 

THỨ NĂM NGÀY 11/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp góp ý qui chế đào tạo Thạc sĩ

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban SĐH – ĐHQG TPHCM chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  12/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 08/08/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab