Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
12.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo kết quả tham gia SHCD Cuối khóa, năm học 2015-2016 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số: 66/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TPHCM, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa,

 năm học 2015 - 2016

­­­­__________________________

           

            Nhà trường thông báo về kết quả tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa, năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 2013 (bậc Cao đẳng) và khóa 2012 trở về trước (bậc Đại học) hệ chính quy, cụ thể như sau:

  • Do tình hình khách quan nên Nhà trường không thể tổ chức bài kiểm tra cho sinh viên; vì vậy đối với đợt SHCD Cuối khóa năm học 2015-2016, sinh viên được công nhận Đạt khi tham gia đầy đủ 02 chuyên đề.

v  Danh sách Đạt (Xem tại đây)

  • Sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ 02 chuyên đề (không có tên trong Danh sách Đạt) sẽ không được công nhận kết quả và xem như Không Đạt.

 

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày 10/8 đến 17/8/2016.

 

** Hình thức xử lý đối với sinh viên không đạt theo quy định của Nhà trường: Sinh viên theo dõi thông báo tiếp theo trên website trường


 

 

 Nơi nhận:

-            BGH (báo cáo);

-            BCN các Khoa;

-            Đoàn TN – Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

 

Cập nhật ( 09/08/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab