Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
5.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/8/2016 đến 27/8/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                                                (Tuần 22/8/2016 đến 27/8/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 22/8/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Kiểm toán (cả ngày)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp đoàn Merit Academic Center

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quang

Địa điểm: Phòng E.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 23/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Kiểm toán (cả ngày)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn ĐH Victoria

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lí Động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Lễ kí kết biên bản thỏa thuận tài trợ giáo dục với công ty Prudential

Địa điểm: Phòng F.102

 

     THỨ TƯ NGÀY 24/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

08:00

Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần 2, nhiệm kì 2015 – 2020

Địa điểm: Phòng F.102

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Trần Kim Cương chuyên ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  26/8/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học tự nhiên

08:30

Họp hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm trắc nghiệm

Địa điểm: Phòng F.102 (Trung tâm tin học chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  27/8/2016

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Cơ sở Toán cho MT

Địa điểm: BM Toán ứng dụng

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 22/08/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab