Tiếng Việt English
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
10.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/9/2016 đến 10/9/2016) In E-mail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                              (Tuần 05/9/2016 đến 10/9/2016)

 

THỨ HAI NGÀY 05/9/2016

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp giao ban xây dựng cơ bản Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Địa điểm: Phòng B6.1 Cơ sở Linh Trung – Thủ Đức (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

15:00

Lễ ký kết MoU với IEG Việt Nam

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 06/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Quang làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Tiếp đoàn làm việc của Viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng

Thành phần: Ban Giám Hiệu, Khoa Sinh học - CNSH, Phòng KHCN

Địa điểm: Phòng I.12

 

THỨ TƯ NGÀY 07/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Vũ Hải Quân làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học tự nhiên

15:00

Tổ chức phỏng vấn CTĐT Lab Science Trading

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 08/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp với IRD Việt Nam

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp thiết kế nhà B.61

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Quản Trị Thiết Bị chuẩn bị)

16:00

Họp đề án xây dựng PTN Ứng dụng LED

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT&QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  09/9/2016

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Cập nhật ( 29/11/2016 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab