Tiếng Việt English
 
 
 
Lịch công tác
Hộp thư Cán bộ
cuusv.jpg Cựu Sinh Viên
Hộp thư Sinh viên
Liên hệ
Download Logo
 Hình ảnh
8.jpg

quyhoach1.jpg
quantri.jpg
banner mlst.png
Thông báo sinh hoạt đầu khoá đối với NCS khoá năm 2016-đợt 1 In E-mail

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         

THÔNG BÁO

V/v Sinh hoạt đầu khóa đối với nghiên cứu sinh khóa năm 2016- đợt 1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

          Nhà trường thông báo triệu tập Anh (Chị) nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa năm 2016- đợt 1 (bao gồm cả nghiên cứu sinh chương trình 911) sinh hoạt đầu khóa để phổ biến qui chế đào tạo sau đại học, lịch sinh hoạt như sau:

-          Thời gian: 9g00, ngày 9/9/2016

-          Địa điểm: Giảng đường 1, Trường ĐH KH Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5 

Đề nghị Anh (Chị) tham dự đầy đủ.

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5  tháng 9 năm 2016

              TL. HIỆU TRƯỞNG                                

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

                       Lê Đức Phúc        

Cập nhật ( 24/04/2017 )
 
HCMUS Portal 2.x
Baner2014
banner_goc___thong_tin_-_su_kien_-_final.png
banner_ctdb.gif
 hinh_clc.jpg
banner_viet_phap_2016.jpg
datao.gif
Thông tin tuyển dụng
 
     
Mọi thông tin liên quan đến trang web, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: webmaster@hcmus.edu.vn
Phát triển bởi SELab